Hướng dẫn xem camera của trường mầm non Thánh Gióng

Hướng dẫn xem camera nhà trường

Vào App Stone điện thoại Iphone, vào CH Play điện thoại dòng Android
  1. Tải phần mềm ivms 4500 trên điện thoại về