Theo dõi sức khỏe tháng 01/2017 lớp Chồi 4

   THÁNG : 1          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG  CNBT   
1 Đoàn Minh Huy Chồi 4 103 15,5 kg    
2 Nguyễn Minh Khang Chồi 4 117 20,6kg    
3 Nguyễn Thị Lan Anh Chồi 4 106 15,6kg    
4 Đoàn Thị Khánh Giang Chồi 4 104 18kg    
5 Hoàng Doãn Bình Chồi 4 100 14,6kg    
6 Lê tấn Trọng Chồi 4 98 16,3 kg    
7 Võ Phương Linh Chồi 4 101 21kg    
8 Nguyễn Ngọc Bão Trân      chồi 4 100 17,5 kg    
9 Ngô Phú Thiên Lâm      Chồi 4 110 18,6 kg    
10 Nguyễn Minh Trí      Chồi 4 98 17,5kg    
11 Huỳnh Thị Minh Hằng      Chồi 4 111 17,6 kg    
12 Trần Hoàng Gia Quỳnh      Chồi 4 100 19,8 kg    
13 Nguyễn Phan Linh Đan      Chồi 4 110 24 kg    
14 Trương Tấn Nam      Chồi 4 111 21,2 kg    
15 Phan Thị Hoàng Ân      Chồi 4 103 17,9 kg    
16 Hoàng Nguyễn Hương Giang      Chồi 4   17,4kg    
17 Lê Trúc Linh      Chồi 4 107 19 kg    
18 Phạm Ngô Minh Khang      Chồi 4 112 27,6 kg    
19 Lê Bão Ngân      Chồi 4   16,4 kg    
20 Nguyễn Trần Hữu Trí      Chồi 4 111 24,4 kg    
21 Nguyễn Bùi Như Nguyệt      Chồi 4 108 21 kg    
22 Trương Lê Kim Ngọc      Chồi 4 108 19,2 kg    
23 Nguyễn Đức Anh      Chồi 4 104 17kg    
24 Nguyễn Trần Gia Hưng Chồi 4 109 20,1 kg    
25 Nguyễn Thị Minh Ngân Chồi 4   17kg    
26 Nguyễn Lê Thanh Sang Chồi 4 109 24 KG    
27 Phạm Phú Phúc Lâm Chồi 4 110 18 kg