Theo dõi sức khỏe tháng 02/2017 lớp Mầm 4

                 THÁNG : 02               NĂM HỌC:  2016 - 2017
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg) CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg)
  NGUYỄN HOÀI NAM Mầm 4 101 18.2    
  PHẠM XUÂN TOÀN Mầm 4 95 15.1    
  TRẦN PHAN GIA HUY Mầm 4 101 17.2    
  ĐẶNG HOÀNG GIA HÂN Mầm 4 95 17.2    
  TRƯƠNG LÊ UYÊN LAN Mầm 4 86 10.6    
  BÙI NGUYÊN KHANG Mầm 4 107 18.8    
  HUỲNH THỊ NGỌC KHÁNH Mầm 4 95 14.2    
  MAI LAN CHI Mầm 4 89 12.1    
  DƯƠNG HẢI Mầm 4 89 12.3    
  ĐỖ TRƯƠNG TIÊN THẢO Mầm 4 94 14.3    
  HUỲNH NGỌC NAM THẮNG Mầm 4 95 14.5    
  NGUYỄN BÌNH MINH Mầm 4 100 15.4    
  ĐẶNG TRẦN HỒNG NGỌC Mầm 4 99 18.4    
  LÊ DƯƠNG THẢO MY Mầm 4 95 14.4    
  PHAN KHẢI CA Mầm 4 95 13    
  LẠI NGUYỄN BẢO TRÂM Mầm 4 99 22.3    
  PHẠM NGUYÊN HOÀI THƯ Mầm 4 93 12.2    
   LÊ HỒ TUẤN KHANG Mầm 4 87 11.9    
  PHAM TRAN HA LINH Mầm 4 89 13    
  PHAN VĂN PHÚC Mầm 4 96 13.3    
  TRẦN NGUYÊN KHÔI Mầm 4 93 13.3    
  NGUYỄN CÔNG THIỆN Mầm 4 92 15.8    
  TRẦN NGUYỄN ANH THI Mầm 4 90 14    
  NGUYỄN HỮU MINH HIỂN Mầm 4 102 19.1    
  NGUYỄN MINH ANH Mầm 4 94 14.8    
  HỒ QUỲNH NGÂN Mầm 4 94 13.9    
  NGÔ ĐÌNH BẢO Mầm 4 95 15.7    
  CHÂU NGUYỄN TRÚC LAM Mầm 4 82 11.2    
  NGUYỄN KHÁNH LINH TRÂN Mầm 4 85 10.9