Theo dõi sức khỏe tháng 01 lớp chồi 2

  THÁNG 12          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 NGUYỄN ĐỨC DIỆU HIỀN CHỒI 2 100 15.3    
2 HỒ DIỆP CHÂU ANH CHỒI 2 111 18.8    
3 BÙI TRẦN  MINH KHÁNH CHỒI 2 109 19.1    
4 TRẦN TRUNG HẢI CHỒI 2 109 21.7    
5 HỒ NGUYỄN ĐỨC HUY CHỒI 2 121 26.7 CHSVBT  
6 HỒ NGUYÊN PHÚC CHỒI 2 117 22.8    
7 HUỲNH PHẠM HOÀNG PHONG CHỒI 2 122 25.7 CHSVBT  
8 PHẠM THANH HẢI CHỒI 2 110 19,8    
9 NGÔ THÙY DUNG CHỒI 2 98 15.8    
10 NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG CHỒI 2 103 17.4    
11 NGÔ PHAN NGỌC THIỆN CHỒI 2 106 15.6    
12 NGUYỄN HẢI BĂNG CHỒI 2 105 15    
13 LÊ GIA DINH CHỒI 2 105 23.6 CHSVBT  
14 LÊ THẾ NGUYÊN KHANG CHỒI 2 110 25    
15 TRẦN TRUNG HIẾU CHỒI 2 107 18.4