Theo dõi sức khỏe tháng 06 lớp Hoa Hồng 1

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP : HOA HỒNG 1
THÁNG: 06          NĂM HỌC:    2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHẠM PHƯỚC AN HOA HỒNG 1 85 11.9    
2 PHẠM VÕ HOÀNG KIM HOA HỒNG 1 83 10.2    
3 TRỊNH THỊ HOÀNG LAM HOA HỒNG 1 92 14.5    
4 ĐINH KHẢI HUY HOA HỒNG 1 95 14    
5 TRẦN NGUYỄN KHÁNH VY HOA HỒNG 1 91 14.2    
6 LÊ TẤN PHONG HOA HỒNG 1 91 11.8    
7 NGUYỄN MINH TÍN HOA HỒNG 1 89 12.5    
8 HUỲNH NGUYỄN BẢO NGỌC HOA HỒNG 1 90 13    
9 NGUYÊỄN PHÚC MINH HOA HỒNG 1 81 10.7    
10 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG HOA HỒNG 1 86 11.9    
11 ĐẶNG HOÀNG MAI KHANH HOA HỒNG 1 83 10.6    
12 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN HOA HỒNG 1 82 10.2    
13 LÊ MINH QUÂN HOA HỒNG 1 81 11    
14 LÊ NGỌC TÂM DUYÊN HOA HỒNG 1 82 10.2    
15 VÕ NGỌC NGHĨA HOA HỒNG 1 88 12.5