Theo dõi sức khỏe tháng 06 lớp Mầm 3

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:MẦM 3
THÁNG:   06            NĂM HỌC:    2015 -2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
             
1 LÊ GIA DINH MẦM 3 111 20 CHSVBT  
2 NGUYỄN BẢO NGỌC MẦM 3 96 13.2    
3 NGÔ THÙY DUNG MẦM 3 96 14.8    
4 PHẠM ANH QUÂN MẦM 3 106 16.4    
5 NGUYỄN PHÚC NAM PHONG MẦM 3 101 18.4 CHSVBT  
6 DƯƠNG QUANG HUY MẦM 3 100 14.3    
7 HỒ THỊ THANH HIẾU MẦM 3 95 13.6    
8 HOÀNG TRÍ DŨNG MẦM 3 103 15.7    
9 TRẦN MINH THƯ MẦM 3 94 14.6    
10 HUỲNH LÊ BẢO QUYÊN MẦM 3 96 12.5    
11 TRẦN THÚY QUỲNH MẦM 3 98 14.3    
12 THÂN TRỌNG HOÀNG TƯỜNG MẦM 3 94 14.5    
13 NGUYỄN HOÀNG NHI MẦM 3 93 13.7    
14 BÙI LONG KHANG MẦM 3 101 17.3    
15 NGUYỄN GIA KHIÊM MẦM 3 98 14