Theo dõi sức khỏe tháng 07 lớp Chồi 04

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP: Chồi 4
THÁNG:   07            NĂM HỌC:    2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
             
1 ĐOÀN MINH HUY CHỒI 4 101 14,5    
2 NGUYỄN MINH KHANG CHỒI 4 111 18    
3 NGUYỄN THỊ LAN ANH CHỒI 4 100 14,8    
4 ĐOÀN THỊ KHÁNH GIANG CHỒI 4 101 16,4    
5 HOÀNG DOÃN BÌNH CHỒI 4 95 13,7    
6 LÊ TẤN TRỌNG CHỒI 4 97 15    
7 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN CHỒI 4 99 14,7    
8 LÊ BÙI THỊ NHI CHỒI 4 95 12,5    
9 PHẠM PHÚ PHÚC LÂM CHỒI 4 107 18    
10 NGUYỄN THIỊ MINH NGÂN CHHỒI 4 99 15    
11 PHẠM THANH TRIỀU CHỒI 4 101 21    
12 LÊ ANH THÔNG CHỒI 4 94 12.8    
13 VÕ PHƯƠNG LINH CHỒI 4 100 18    
14 NGUYỄN MINH TRÍ CHỒI 4 97 16    
15 NGUYỄN HÀ ANH CHỒI 4 103 15.5    
16 HUỲNH VIỆT PHƯƠNG CHỒI 4 103 18.4    
17 HỒ HUY VŨ CHỒI 4 104 16.6    
18 TRẦN HOÀNG GIA HUỲNH CHỒI 4   17.3    
19 NGÔ PHÚ THIÊN LÂM CHỒI 4 106 17.1    
20 TRƯƠNG TẤN NAM CHỒI 4 106 18.7    
21 PHẠM THỊ HOÀNG ÂN CHỒI 4 101 16    
22 HOÀNG NGHUYỄN H.GIANG CHỒI 4 103 16.6    
23 NGUYỄN PHAN LINH ĐAN CHỒI 4 107 22    
24 LƯU TRỊNH BẢO NGỌC CHỒI 4 108 19.1    
25 LÊ TRÚC LINH CHỒI 4 105 17.3    
26 PHẠM NGÔ MINH KHANG CHỒI 4 108 24.8    
27 HOÀNG THỊ VÂN KHÁNH CHỒI 4 96 11.6    
28 GIA PHÚC CHỒI 4 108 18.4    
29 LÊ BẢO NGÂN CHỒI 4 99 16.3    
30 NGUYỄN TRẦN HỮU TRÍ CHỒI 4 107 18.3    
31 NGUYỆT CHỒI 4 104      
32 KIM NGỌC CHỒI 4 107 18.5