Theo dõi sức khỏe tháng 07 lớp Hoa Hồng 1

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP : HOA HỒNG 1
THÁNG: 07         NĂM HỌC:    2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHẠM PHƯỚC AN HOA HỒNG 1 85 12    
2 PHẠM VÕ HOÀNG KIM HOA HỒNG 1 83 10.5    
3 TRỊNH THỊ HOÀNG LAM HOA HỒNG 1 93 14.5    
4 ĐINH KHẢI HUY HOA HỒNG 1 96 14.3    
5 TRẦN NGUYỄN KHÁNH VY HOA HỒNG 1 91 14.3    
6 LÊ TẤN PHONG HOA HỒNG 1 91 12.3    
7 NGUYỄN MINH TÍN HOA HỒNG 1 89 12.6    
8 NGUYÊỄN PHÚC MINH HOA HỒNG 1 82 10.8    
9 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG HOA HỒNG 1 86 12    
10 ĐẶNG HOÀNG MAI KHANH HOA HỒNG 1 83 10.8    
11 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN HOA HỒNG 1 83 10.2    
12 LÊ MINH QUÂN HOA HỒNG 1 81 11    
13 LÊ NGỌC TÂM DUYÊN HOA HỒNG 1 83 10.4    
14 VÕ NGỌC NGHĨA HOA HỒNG 1 89 13.3