Theo dõi sức khỏe tháng 07 lớp Mầm 06

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CÂN NẶNG CHIỀU CAO CỦA TRẺ
THÁNG 07. LỚP: MẦM 6
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CN Tháng 7 CC Tháng 7 CNBT CCBT
01 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 13,0 9,5    
02 Phạm Nguyễn Bảo Trân 13,0 9,5    
03 Trần Hoàng Minh Khuê 12,5      
04 Trần Xuân Minh Huy 14.8 9,7    
05 Võ Hoàng Cát Khánh 9,8 8,3    
06 Nguyễn Ngọc Khánh Thi 11,5 8,8    
07 Trần Phương Bảo Khánh 12,7 8,9    
08 HỒ An Như 13,5 8,8    
09 Trần Thùy Ngân 14,8      
10 Huỳnh Lê Thảo Trinh 16,2 9,3    
11 Huỳnh Nhã Uyên 14,6 9,7    
12 Nguyễn Bình Minh 15,5 9,6    
13 Nguyễn Bảo Ngọc Thạch 13,5 9,5    
14 Bùi Thị Tuyết Mai 19,6 9,9    
15 Ngô Tiến Dũng 16,6 104    
16 Hồ Ngọc Bảo Trân 15,5 103    
17 Võ Quang Nghiêm 14,3 9,8    
18 Ca Quỳnh Như 15 9,4    
19 Đặng Ngọc Bảo Hân 13,2      
20 Phạm Hoàng Ngân 17,8 8,9    
21 Nguyễn Phúc Khang 14,9 9,6    
22 Tạ Mai Khanh 13,2 9,5    
23 Tô Dĩnh Khoa 14,5 9,4