Theo dõi sức khỏe tháng 07 lớp Mầm 4

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHỎE THÁNG 7   NĂM 2016
LỚP MẦM 4
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg) CNBT CCBT
1 NGUYỄN HOÀI NAM Mầm 4 95 16.9    
2 TRỊNH KIỀU PHƯƠNG TRINH Mầm 4 96 15.8    
3 ĐỖ LÊ ANH QUÂN Mầm 4 101 15.6    
4 TRẦN PHAN GIA HUY Mầm 4 94 15.2    
5 ĐẶNG HOÀNG GIA HÂN Mầm 4 90 15.9    
6 ĐỖ TRẦN THỤC NHI Mầm 4 99 13.5    
7 LÊ VĂN QUỐC TRUNG Mầm 4 83 11.8    
8 VÕ BẢO THY Mầm 4 98 13.4    
9 BÙI NGUYÊN KHANG Mầm 4 102 17.4    
10 LÊ THIÊN HÀO Mầm 4 100 16.6    
11 NGUYỄN TẤN ĐỨC Mầm 4 92 15    
12 DƯƠNG HẢI Mầm 4 84 10.6    
13 TRẦN NHÃ UYÊN (SU RI) Mầm 4 87      
14 HUỲNH NGỌC NAM THẮNG Mầm 4 90 13.6    
15 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Mầm 4        
16 DĐẶNG TRẦN HỒNG NGỌC Mầm 4 93 16.5    
17 LÊ DƯƠNG THẢO MY Mầm 4 89 13.3    
18 PHAN KHẢI CA Mầm 4 89 12.3    
19 TRẦN NHÃ UYÊN(NA NA) Mầm 4 89 12.5    
20 PHẠM NGUYÊN HOÀI THƯ Mầm 4 87 11    
21 LÊ ANH QUÂN Mầm 4 91      
22 TRẦN TRUNG QUAN Mầm 4   17    
23 PHẠM VĂN PHÚC Mầm 4 92 12.5    
24 TRẦN NGUYÊN KHÔI Mầm 4 89 11.6    
25 NGUYỄN CÔNG THIỆN Mầm 4 87 13.6    
26 TRẦN NGUYỄN ANH THI Mầm 4 86 12.1