Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp Mầm 5

 
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   MẦM 5
     THÁNG : 9           NĂM HỌC:  2016- 2017
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHAN HỒ TUẤN KIỆT MẦM 5 97 ]12    
2 NGUYỄN QUANG DŨNG MẦM 5 97 17.2    
3 PHAN HOÀNG PHƯƠNG LINH MẦM 5 96 12.5    
4 TRẦN ANH HUY MẦM 5 94 15    
5 ĐINH TRẦN Ý NHI MẦM 5 98 12.2    
6 NGUYỄN LÊ UYÊN THẢO MẦM 5 97 13,6    
7 PHẠM KHÁNH LINH MẦM 5 88 12.3    
8 PHẠM PHÚ NHÂN TRÍ MẦM 5 91 12.2    
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH MẦM 5 89 13    
10 NGUYỄN PHẠM HỒNG QUYÊN MẦM 5 89 13.5    
11 ĐẶNG ĐINH DUY MẦM 5 101 15.7    
12 HUỲNH NGỌC XUÂN NHI MẦM 5 88 12.5    
13 AN NHIÊN  MẦM 5 94 13.2