Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp hoa hồng 3

 
LỚP :Hoa Hồng 3
    THÁNG : 9            NĂM HỌC:  2016- 2017
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG  CNBT   
1 TRẦN NGUYÊN KHANG HH3 78 10,8 kg    
2 NHẬT KHOA HH3 87 10,9kg    
3 CHÂU MINH KHÔI HH3 90 11,5 kg    
4 PHÚC HH3 80 10,9 kg    
5 VŨ HOÀNG BẢO LONG HH3 82 10,5 kg    
6 HỒ NGUYÊN KHANG HH3 84 10,8 kg    
7 PHẠM HOÀNG QUÂN HH3