Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp mầm 3

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT CCBT
             
1 LÊ GIA DINH MẦM 3 113 22,4 CHSVBT  
2 NGUYỄN BẢO NGỌC MẦM 3 96 14,8    
3 NGÔ THÙY DUNG MẦM 3 97 15,8    
4 PHẠM ANH QUÂN MẦM 3 108 18,1    
5 NGUYỄN HOÀNG NHI MẦM 3 96 14,5    
6 BÙI LONG KHANG MẦM 3 106 18,4    
7 NGUYỄN GIA KHIÊM MẦM 3 102 17,5    
8 NGÔ THỊ TRÂM ANH MẦM 3 93 14    
9 TRẦN MINH THƯ MẦM 3 98 16,5    
10 HUỲNH LÊ BẢO QUYÊN MẦM 3 100 13,4    
11 TRẦN THÚY QUỲNH MẦM 3 103 15,4    
12 THÂN TRỌNG HOÀNG TƯỜNG MẦM 3 97 15,2