Theo dõi sức khỏe tháng 12/2016 Lớp Hoa hồng 1

  THÁNG: 12          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHẠM VÕ HOÀNG KIM HOA HỒNG 1 88 11.5    
2 LÊ TẤN PHONG HOA HỒNG 1 94 13.2    
3 NGUYỄN PHÚC MINH HOA HỒNG 1 88 12.6    
4 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG HOA HỒNG 1 91 13    
5 ĐẶNG HOÀNG MAI KHANH HOA HỒNG 1 89 12    
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN HOA HỒNG 1 87 11.7    
7 LÊ MINH QUÂN HOA HỒNG 1 87 12.2    
8 LÊ NGỌC TÂM DUYÊN HOA HỒNG 1 87 11    
9 DIỆP MINH THÁI HÒA HOA HỒNG 1 94 13    
10 NGUYỄN BẢO QUỐC HOA HỒNG 1 91 12    
11 NGUYỄN VIỆT KHOA HOA HỒNG 1 93 14.8    
12 ĐOÀN VŨ PHƯƠNG UYÊN HOA HỒNG 1 94 14.5    
13 LÊ TRẦN KHÁNH LINH HOA HỒNG 1 86 12.2    
14 HỒ BẢO CHÂU HOA HỒNG 1 93 13.4    
15 BÙI QUANG KHẢI HOA HỒNG 1 92 13.5