Theo dõi sức khỏe tháng 12/2016 lớp Mầm 1

  THÁNG : 12          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO CÂN NẶNG CNBT  CCBT
(cm) (kg)
1 Trương Công Quốc Bảo Mầm 1   18    
2 Ca Tuấn Khanh Mầm 1   17.8    
3 Bùi Võ Thục Nhi Mầm 1   16    
4 Phạm Vũ Gia Hân Mầm 1   18.1    
5 Vũ Khánh Đan Mầm 1   15.1    
6 Lương Lê Bảo Phúc Mầm 1   17.7    
7 Nguyễn Anh Thái Mầm 1   14    
8 Hô Quân Mầm 1   14.2    
9 Nguyễn Võ Phương Ngọc Mầm 1   21.2    
10 Nguyễn Khánh Hưng Mầm 1   21.4    
11 Hoàng Công Tú Mầm 1   16.6    
12 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao Mầm 1   13.5    
13 Nguyễn Minh Hoàng Long Mầm 1   15    
14 Mai Phương Anh Mầm 1   14.7    
15 Nguyễn Thế Thiên Mầm 1   16.2    
16 Đỗ Trần Khánh Tâm Mầm 1   19    
17 Nguyễn Ngọc Tú Khuê Mầm 1   13    
18 Trịnh Quế Hương Mầm 1   14.5    
19 Võ Trí Nhật Nam Mầm 1   18.5    
20 Nguyễn Phương Uyên Mầm 1   14.5    
21 Nguyễn Thanh Việt Mầm 1   17    
22 Võ Thị Kim Ngân Mầm 1   18.2    
23 Trần Minh Khoa Mầm 1   19.1    
24 Nguyễn Thục Đoan Mầm 1   21    
25 Trần Phương Bảo Khánh Mầm 1   13.5    
26 Nguyễn Minh Tín Mầm 1   14    
27 Nguyễn Thái Bình Mầm 1   20    
28 Nguyễn Đức Tâm Mầm 1   23    
29 Trần Thái Bảo An Mầm 1   13.7    
30 Thái Quang Trung Mầm 1   15.2    
31 Phan Thanh Hùng Mầm 1   15.2