Theo dõi sức khỏe tháng 12/2016 lớp Mầm 2

  THÁNG: 12           
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 VĂN BÁ QUỲNH ANH MẦM  2 100 15.0    
2 PHẠM HOÀNG DUY MẦM  2 111 25.0    
3 THÁI THỤC QUYÊN MÂM 2 101 17    
4 LƯƠNG THIÊN DI MẦM  2 99 16.7    
5 NGUYỄN HUỲNH LINH ĐAN MẦM  2 97 15    
6 TRẦN HẢI YẾN MẦM  2 106 16.3    
7 HỒ NGUYÊN ĐẠT MẦM  2 105 16.6    
8 LÊ TRẦN NHÃ HÂN MẦM  2 106 19.3    
9 ĐINH KHẢI HUY MÂM 2 101 16    
10 NGÔ VĂN ANH KHANG MÂM 2 99 16.1    
11 TRỊNH THỊ HOÀNG LAM MẦM  2 99 16.2    
12 PHAN ANH KIỆT MẦM 2 92 16