Theo dõi sức khỏe tháng 12/2016 lớp Mầm 4

  THÁNG 12          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg) CNBT  CCBT
  NGUYỄN HOÀI NAM Mầm 4 99 18.5    
  PHẠM XUÂN TOÀN Mầm 4 95 15    
  ĐỖ LÊ ANH QUÂN Mầm 4 105 16.7    
  TRẦN PHAN GIA HUY Mầm 4 98 17.1    
  ĐẶNG HOÀNG GIA HÂN Mầm 4 95 16.4    
  NGUYỄN QUỐC HUY Mầm 4   11.9    
  TRƯƠNG LÊ UYÊN LAN Mầm 4 86      
  HỒ MINH TIẾN Mầm 4 94      
  BÙI NGUYÊN KHANG Mầm 4   18.8    
  HUỲNH THỊ NGỌC KHÁNH Mầm 4 93 13.6    
  HỒ THỊ THANH NGÂN Mầm 4 93 13.3    
  DƯƠNG HẢI Mầm 4 88 11.6    
  ĐỖ TRƯƠNG TIÊN THẢO Mầm 4 92 13.6    
  HUỲNH NGỌC NAM THẮNG Mầm 4 93 13.9    
  NGUYỄN BÌNH MINH Mầm 4 97 15.2    
  DĐẶNG TRẦN HỒNG NGỌC Mầm 4 97 17.8    
  LÊ DƯƠNG THẢO MY Mầm 4 93 13.8    
  PHAN KHẢI CA Mầm 4 95 12.9    
  LẠI NGUYỄN BẢO TRÂM Mầm 4 99 21.1    
  PHẠM NGUYÊN HOÀI THƯ Mầm 4 91 12.1    
   LÊ HỒ TUẤN KHANG Mầm 4 87 11.8    
  PHAM TRAN HA LINH Mầm 4 86 12.3    
  PHAN VĂN PHÚC Mầm 4 96 13.5    
  TRẦN NGUYÊN KHÔI Mầm 4 93 13    
  NGUYỄN CÔNG THIỆN Mầm 4 90 14.4    
  TRẦN NGUYỄN ANH THI Mầm 4 89 13.5    
  LÊ MINH HIỂN Mầm 4 100 18.4    
  NGUYỄN MINH ANH Mầm 4 92 14.8    
  HỒ QUỲNH NGÂN Mầm 4 91 13.1    
  NGÔ ĐÌNH BẢO Mầm 4   15    
  LÊ NGUYỄN GIA HUY Mầm 4   16