Theo dõi sức khỏe tháng 12/2016 lớp Mầm 5

  THÁNG 12/2016          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHAN HỒ TUẤN KIỆT MẦM 5 100 12.6    
2 NGUYỄN QUANG DŨNG MẦM 5 100 18.8    
3 PHAN HOÀNG PHƯƠNG LINH MẦM 5 98 13.3    
4 TRẦN ANH HUY MẦM 5 95 15.5    
5 ĐINH TRẦN Ý NHI MẦM 5 100 12.8    
6 NGUYỄN LÊ UYÊN THẢO MẦM 5 97 14    
7 TRẦN BẢO TRÂM MẦM 5 110 21    
8 PHẠM PHÚ NHÂN TRÍ MẦM 5 93 12.7    
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH MẦM 5 90 13.3    
10 NGUYỄN PHẠM HỒNG QUYÊN MẦM 5 90 13.5    
11 ĐẶNG ĐINH DUY MẦM 5 102 16.3    
12 HUỲNH NGỌC XUÂN NHI MẦM 5 90 12.8    
13  NGUYỄN AN NHIÊN  MẦM 5 98 15.3    
14 NGUYỄN DOÃN ANH MINH MẦM 5 90 12.5