Theo dõi sức khỏe tháng 12 lớp Mầm 3

 
  THÁNG 12/2016           
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 LÊ GIA DINH MẦM 3 113 23 CHSVBT  
2 NGUYỄN BẢO NGỌC MẦM 3 96 15.3    
3 NGÔ THÙY DUNG MẦM 3 97 15.6    
4 PHẠM ANH QUÂN MẦM 3 108 18.3    
5 NGUYỄN HOÀNG NHI MẦM 3 96 14.9    
6 BÙI LONG KHANG MẦM 3 106 18.6    
7 NGUYỄN GIA KHIÊM MẦM 3 102 17.5    
8 NGÔ THỊ TRÂM ANH MẦM 3 93 14.7    
9 TRẦN MINH THƯ MẦM 3 98 17.2    
10 HUỲNH LÊ BẢO QUYÊN MẦM 3 100 13.5    
11 TRẦN THÚY QUỲNH MẦM 3 103 15.5    
12 THÂN TRỌNG HOÀNG TƯỜNG MẦM 3 97 16.1