Theo dõi sức khỏe tháng 6 Lớp Mầm 5

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   MẦM 5
                 THÁNG : 6                NĂM HỌC:  2016 - 2017
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHAN HỒ TUẤN KIỆT MẦM 5 94 11,5    
2 NGUYỄN QUANG DŨNG MẦM 5 94 16,2    
3 PHAN HOÀNG PHƯƠNG LINH MẦM 5        
4 TRẦN ANH HUY MẦM 5        
5 ĐINH TRẦN Ý NHI MẦM 5 96 11,5    
6 YÊN THẢO MẦM 5 97 13,6    
7 PHAN HOÀNG BẢO ANH MẦM 5 96 15    
8 NHÂN TRÍ MẦM 5 89 12,2    
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH MẦM 5 85 11,8    
10