Theo dõi sức khỏe tháng 6 Lớp mầm 1

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CÂN NẶNG CHIỀU CAO CỦA TRẺ
LỚP: MẦM 1(Tháng  6)
 
 
STT HỌ VÀ TÊN CN Tháng 5 CC Tháng 5 CN Tháng 6 CN Tháng 7
01 Trương Công Quốc Bảo 15.3 97 15.5  
02 Huỳnh Ngọc Phi Long 14.2 93 14.5  
03 Hồ An Như 12.1 98 12.7  
04 Bùi Võ Thục Nhi 14.3 95    
05 Nguyễn Ngọc Tú Khuê 11.5 90 11.5  
06 Trần Phương Bảo Khánh 12.5 88 12.5  
07 Vũ Khánh Đan 13.5 93 14  
08 Lương Lê Bảo Phúc 15.2 99 15.4  
09 Nguyễn Anh Thái 12.5 91 12.5  
10 Nguyễn Bình Minh 15.5   15.5  
11 Nguyễn Võ Phương Ngọc 17.2   18.5  
12 Nguyễn Khánh Hưng 18.1 103 19.1  
13 Hoàng Công Tú 14.5   14.5  
14 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 12.0 87 12.1  
15 Nguyễn Minh Hoàng Long 13.4 95 13.8  
16 Nguyễn Bảo Ngọc Thạch 13.5 95 13.5  
17 Huỳnh Lê Thảo Trinh 15.0 91 16.0  
18 Đỗ Trần Khánh Tâm 15.8 98 16.3  
19 Phan Thanh Hùng 13.7 99 14.0  
20 Hồ Quân 13.0   13.0  
21 Võ Trí Nhật Nam 16.2 96 16.5  
22 Huỳnh Nhã Uyên 14.0 97 14.2  
23 Nguyễn Thanh  Việt 15.7      
24 Trần Thùy Ngân 14.2 93 14.5  
25 Nguyễn Thái Bình 18.2 100 18.6  
26 Mai Phương Anh        
27 Nguyễn Phương Uyên