Theo dõi sức khỏe tháng 7 lớp Chồi 1

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   CHỒI 1
                 THÁNG : 7                NĂM HỌC:  2016 - 2017
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 HUỲNH KIM NHẬT TIÊN CHỒI 1 107 16,4    
2 BÙI NHƯ ÁNH CHỒI 1 105 20,2    
3 NGUYỄN ANH KHOA CHỒI  1 107 19,2    
4 TRỊNH LÊ THẢO UYÊN CHỒI  1 105 16,0    
5 LÊ TẮN PHÚC CHỒI  1 102 17,9    
6 ĐẶNG PHẠM MINH THẢO CHỒI  1 106 18,0    
7 VOÕ TRIỆU NHẬT BÌNH CHÔI  1 110 16,2    
8 TRƯƠNG QUANG LONG CHÔI  1 116 22,0    
9 PHẠM SỸ TRIỀU CHỒI  1 102 14,5    
10 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN CHÔI  1 100 16,5    
11 NGUYỄN TRÚC LY CHỒI  1 105 21,6    
12 NGUYỄN HUY NGUYÊN CHỒI  1 113 20,2    
13 NGUYỄN NGUYỄN CHỒI  1 108 16,4    
14 HOÀNG GIA CHÍNH CHỒI  1 105 16,5    
15 ĐỖ NGUYỄN BẢO NY CHÔI  1 108 16,6    
16 HUỲNH TRỊNH XUÂN NHI CHỒI  1 104 15,6    
17 NGUYỄN VŨ MINH CHÂU CHỒI  1 106 18,5    
18 NGUYỄN ANH THƠ CHỒI  1 102 16,3    
19 LÊ MINH HUY CHỒ  1 100 15,8    
20 TRẦN NHẬT BẢO TÊN CHỒ  1 112 20,6    
21 HOÀNG LƯU NGỌC CHÂU CHỒI  1 101 16,8    
22 VUŨ NHẬT THẢO VY CHỒI  1 102 164    
23 NGUYỄN VŨ KHIÊM CHỒI  1   13,1    
24 LÊ HOÀNG AN CHỒI  1 112 25,1    
25 ĐỖ MAI PHƯƠNG CHỒI  1 104 15,1    
26 HUỲNH BẢO GIA QUỲNH CHỒI  1 108 22,0    
27 BÙI LÊ THIÊN DI CHỒI  1 102 19,5    
28 NGUYỄN CẢNH VƯƠNG CHỒI  1 100 14,7    
29 TRẦN ĐÌNH THIÊN MINH CHỒI 1 114 22,9    
30 HUỲNH VŨ KHANG CHỒI  1 105 19,5    
31 NGUYỄN LÊ MINH THƯ CHÔI  1 104 15,5    
32 HUỲNH HỮU KHA CHỒI  1 103 16,4