Kỷ yếu ra trường - Năm 2019

Ghi lại những hình ảnh dễ thương của các bé - Kỷ yếu ra trường năm 2019
Những hình ảnh dễ thương của các bé - Kỷ yếu ra trường năm 2019:






















































Tác giả bài viết: Mai Văn Hào

Nguồn tin: Fanpage "Trường Mầm non chất lượng cao Thánh Gióng"