Theo dõi sức khỏe tháng 06 lớp Chồi 2

 
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP: CHỒI 2
THÁNG:   06            NĂM HỌC:    2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 NGUYỄN ĐỨC DIỆU HIỀN CHỒI 2 99 13.9    
2 HỒ DIỆP CHÂU ANH CHỒI 2 110 17.4    
3 BÙI TRẦN  MINH KHÁNH CHỒI 2 107 17.8    
4 TRẦN TRUNG HẢI CHỒI 2 109 18.8    
5 HỒ NGUYỄN ĐỨC HUY CHỒI 2 120 24.9 CHSVBT  
6 NGUYỄN BẢO KHÁNH CHỒI 2 109 17.7    
7 HỒ NGUYÊN PHÚC CHỒI 2 117 21.5    
8 HUỲNH PHẠM HOÀNG PHONG CHỒI 2 120 24.2 CHSVBT  
9 PHẠM THANH HẢI CHỒI 2 108 18.9    
10 NGUYỄN VÂN KHUÊ CHỒI 2 102 14    
11 NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG CHỒI 2 102 16.4    
12 TRẦN THANH KIỆT CHỒI 2 117 19,7    
13 NGUYỄN HẢI BĂNG CHỒI 2 104 13.8    
14 THÂN TRỌNG HOÀNG TÙNG CHỒI 2 105 24 CHSVBT  
15 NGÔ PHAN NGỌC THIỆN CHỒI 2 103 14.2