Theo dõi sức khỏe tháng 6 Lớp Chồi 4

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP: Chồi 4
THÁNG:   06            NĂM HỌC:    2015 - 2016
 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
             
1 ĐOÀN MINH HUY CHỒI 4 101 14,2    
2 NGUYỄN MINH KHANG CHỒI 4 111 18    
3 NGUYỄN THỊ LAN ANH CHỒI 4 100 14,2    
4 ĐOÀN THỊ KHÁNH GIANG CHỒI 4 101 16,1    
5 HOÀNG DOÃN BÌNH CHỒI 4 95 13,4    
6 LÊ TẤN TRỌNG CHỒI 4 97 14,8    
7 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN CHỒI 4 99 14,2    
8 LÊ BÙI THỊ NHI CHỒI 4 95 12,1    
9 PHẠM PHÚ PHÚC LÂM CHỒI 4 107 18,3    
10 NGUYỄN THIỊ MINH NGÂN CHHỒI 4 99 14    
11 PHẠM THANH TRIỀU CHỒI 4 101 20,2    
12 LÊ ANH THÔNG CHỒI 4 94 13,1