Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp hoa hồng 1

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP : HOA HỒNG 1
THÁNG: 09        NĂM HỌC:    2015 - 2016
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHẠM VÕ HOÀNG KIM HOA HỒNG 1 85 10.5    
2 LÊ TẤN PHONG HOA HỒNG 1 93 12.4    
3 NGUYỄN PHÚC MINH HOA HỒNG 1 85 11.2    
4 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG HOA HỒNG 1 88 12.5    
5 ĐẶNG HOÀNG MAI KHANH HOA HỒNG 1 86 11    
6 NGUYỄN NGỌC KHÁNH NGÂN HOA HỒNG 1 84 11    
7 LÊ MINH QUÂN HOA HỒNG 1 84 11.6    
8 LÊ NGỌC TÂM DUYÊN HOA HỒNG 1 84 10.5    
9 VÕ NGỌC NGHĨA HOA HỒNG 1 91 13.8    
10 DIỆP MINH THÁI HÒA HOA HỒNG 1 93 12.8    
11 NGUYỄN BẢO QUỐC HOA HỒNG 1 90 11.5    
12 NGUYỄN VIỆT KHOA HOA HỒNG 1 92 14.1    
13 ĐOÀN VŨ PHƯƠNG UYÊN HOA HỒNG 1 91 14    
14 LÊ TRẦN KHÁNH LINH HOA HỒNG 1 83 11.5