Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp lá

 
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   LÁ 1
 THÁNG : 9            NĂM HỌC:  2016- 2017
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG  CNBT  CCBT
1 BÙI THỊ XUÂN TRÚC 117 23,0    
2 ĐỖ HUỲNH QUANG 119 21,9    
3 ĐOÀN MINH VŨ 121 23,0    
4 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐĂNG 109 19,0    
5 NGUYỄN LÊ KHÁNH GIANG 113 21,7    
6 TRẦN HOÀNG DƯƠNG 112 20,1    
7 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 118 23,0    
8 VƯƠNG NGUYÊN KHANG 114 23,5    
9 LÊ NGỌC HÀ AN 116 21,1    
10 CHÂU VĂN HOÀNG THÔNG 114 23,0    
11 TRẦN VĂN NGHĨA 113 20,4    
12 PHẠM KHÁNH HÂN 115 22,7    
13 HUỲNH TRẦN LY LY 119 29,0    
14 PHẠM NGUYỄN KHÁNH QUỲNH 112 19,5    
15 PHẠM GIA PHÚC 114 23,0    
16 CAO NG. QUANG SƠN 108 23,4    
17 NGUYỄN THÀNH AN 109 19,4    
18 NGUYỄN HÀ VÂN TRANG 106 15,0    
19 MAI TRÂM ANH 103 15,0    
20 PHAN CHẤN HƯNG 113 20,0    
21 NGUYỄN TR. MINH HIẾU 112 20,3    
22 NGUYỄN PHÚC LÂM 118 27,7    
23 NGUYỄN KHÁNH HƯNG  109 19,4    
25 CHÂU NGUYỄN THANH GIANG 100 15,0    
26 TRẦN NGỌC BẢO NGÂN 113 20,8    
27 NGUYỄN ANH QUÂN 102 15,5    
28 BÙI ĐINH HẠNH DUYÊN 108 15,1    
29 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 116 22,6    
30 LÊ NHO KHÔI NGUYÊN 116 21,9    
31 NGUYỄN LÊ GIA BẢO 116 20,0    
32 NGUYỄN TẤN MINH 115 19,5    
33 NGUYỄN DƯƠNG TÙNG 106 15,5    
34 PHẠM PHÚC HƯNG 106 16,6    
35 NGUYỄN PHÚ TRỌNG 111 17,7    
36 VŨ HOÀNG THỊNH 117 22,0    
37 TRẦN ANH KHOA 119 26,7    
38 NGUYỄN GIA BẢO 115 18,0    
39 LÊ THỊ THÚY VY 120 max    
40 ĐẶNG NGUYỄN BẢO TRÂN 108 15,0    
40 TRƯƠNG NGUYỄN ĐÌNH NAM 23,1 106