Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp mầm 2

 
BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP : MẦM 2
THÁNG: 09           NĂM HỌC:    2015 - 2016
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 VĂN BÁ QUỲNH ANH MẦM  2 98 15.0    
2 PHẠM HOÀNG DUY MẦM  2 110 24.5    
3 THÁI THỤC QUYÊN MÂM 2 98 15.7    
4 LƯƠNG THIÊN DI MẦM  2 94 16.0    
5 LỮ ĐINH HÀ MY MẦM  2 108 18.5    
6 HUỲNH VŨ NGỌC LINH MẦM  2 91 14.5    
7 LÂM GIA THỊNH MẦM  2 107 16.5    
8 NGUYỄN HUỲNH LINH ĐAN MẦM  2 94 13.9    
9 TRẦN HẢI YẾN MẦM  2 106 16.3    
10 HỒ NGUYÊN ĐẠT MẦM  2 102 16.2    
11 TRẦN NGỌC BẢO TIÊN MẦM  2 102 18.4    
12 ĐINH KHẢI HUY MÂM 2 98 15.0    
13 NGÔ VĂN ANH KHANG MÂM 2 98 15.0    
14 TRỊNH THỊ HOÀNG LAM MẦM  2 93 15.0    
15 NHÃ HÂN MẦM 2 101 17.3