Dã ngoại Khối Lá tại Caman Village. Năm học 2023 - 2024

.