Một số hình ảnh "Khám sức khoẻ định kỳ cho giáo viên và học sinh toàn trường" năm học 2023 - 2024

.