Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp chồi 1

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 HUỲNH KIM NHẬT TIÊN CHỒI 1 108 17    
2 BÙI NHƯ ÁNH CHỒI 1 106 20.2    
3 NGUYỄN ANH KHOA CHỒI  1 110 21    
4 TRỊNH LÊ THẢO UYÊN CHỒI  1 107 17    
5 LÊ TẮN PHÚC CHỒI  1 105 19    
6 ĐẶNG PHẠM MINH THẢO CHỒI  1 108 18,0    
7 VOÕ TRIỆU NHẬT BÌNH CHÔI  1 110 16.5    
8 TRƯƠNG QUANG LONG CHÔI  1        
9 PHẠM SỸ TRIỀU CHỒI  1 102 14,8    
11 NGUYỄN TRÚC LY CHỒI  1 107 22.5    
12 NGUYỄN HUY NGUYÊN CHỒI  1 117 20.8    
13 NGUYỄN NGUYỄN CHỒI  1 108 17.2    
14 HOÀNG GIA CHÍNH CHỒI  1 105 17,6    
15 ĐỖ NGUYỄN BẢO NY CHÔI  1 109 17,6    
16 HUỲNH TRỊNH XUÂN NHI CHỒI  1        
18 NGUYỄN ANH THƠ CHỒI  1 102 16,5    
19 LÊ MINH HUY CHỒ  1        
20 TRẦN NHẬT BẢO TÊN CHỒ  1 114 22.6    
21 HOÀNG LƯU NGỌC CHÂU CHỒI  1 104 17,0    
22 VUŨ NHẬT THẢO VY CHỒI  1 104 18,2    
23 NGUYỄN VŨ KHIÊM CHỒI  1        
24 LÊ HOÀNG AN CHỒI  1 116 26    
25 ĐỖ MAI PHƯƠNG CHỒI  1        
26 HUỲNH BẢO GIA QUỲNH CHỒI  1 109 23.5    
27 BÙI LÊ THIÊN DI CHỒI  1        
28 NGUYỄN CẢNH VƯƠNG CHỒI  1 101 15,0    
29 TRẦN ĐÌNH THIÊN MINH CHỒI 1 117 24    
30 HUỲNH VŨ KHANG CHỒI  1 107 20,5    
31 NGUYỄN LÊ MINH THƯ CHÔI  1 104      
32 NGUYỄN LÊ NGUYÊN CHÔI  1 107 16,4    
33 NGUYỄN ĐỨC SANG CHÔI  1 110 24.5    
34 NGUYỄN NHƯ QUỲNH CHOI 1 108 22    
35 PHAN PHUOC KHOA CHOI 1 107 19.6    
35 HUỲNH HỮU KHA CHỒI  1 103 17.5