Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp mầm 4

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI SỨC KHỎE THÁNG 9 NĂM 2016
LỚP MẦM 4
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg) CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg)
1 NGUYỄN HOÀI NAM Mầm 4 97 17.6    
2 PHẠM XUÂN TOÀN Mầm 4 92 14.5    
3 ĐỖ LÊ ANH QUÂN Mầm 4 103 15.2    
4 TRẦN PHAN GIA HUY Mầm 4 97 15.7    
5 ĐẶNG HOÀNG GIA HÂN Mầm 4 93 16.1    
6 ĐỖ TRẦN THỤC NHI Mầm 4 101 13.7    
7 LÊ VĂN QUỐC TRUNG Mầm 4 86 11.8    
8 VÕ BẢO THY Mầm 4 99 13.7    
9 BÙI NGUYÊN KHANG Mầm 4 103 18.2    
10 HUỲNH THỊ NGỌC KHÁNH Mầm 4 91 12.5    
11 NGUYỄN TẤN ĐỨC Mầm 4 95 15.2    
12 DƯƠNG HẢI Mầm 4 86 11.1    
13 ĐỖ TRƯƠNG TIÊN THẢO Mầm 4 91 13    
14 HUỲNH NGỌC NAM THẮNG Mầm 4 91 13.8    
15 NGUYỄN BÌNH MINH Mầm 4 95 14.1    
16 DĐẶNG TRẦN HỒNG NGỌC Mầm 4 95 17    
17 LÊ DƯƠNG THẢO MY Mầm 4 91 13.1    
18 PHAN KHẢI CA Mầm 4        
19 LẠI NGUYỄN BẢO TRÂM Mầm 4 96 19.9    
20 PHẠM NGUYÊN HOÀI THƯ Mầm 4 90 11.5    
21 HỒ TUẤN KHANG Mầm 4 85 10.9    
22 PHÚC THIÊN Mầm 4 91 12.5    
23 PHẠM VĂN PHÚC Mầm 4 93 12.4    
24 TRẦN NGUYÊN KHÔI Mầm 4 91 11.7    
25 NGUYỄN CÔNG THIỆN Mầm 4 88 14.1    
26 TRẦN NGUYỄN ANH THI Mầm 4 87 12.6    
  LÊ MINH HIỂN Mầm 4 99 17.7