Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp chồi 1

  THÁNG 11 LỚP : CHỒI 1          
STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
CHIỀU CAO( cm)
CÂN NẶNG( kg)
CNBT
CCBT
1 HUỲNH KIM NHẬT TIÊN CHỒI 1 110 17,5    
2 BÙI NHƯ ÁNH CHỒI 1 107 21    
3 NGUYỄN ANH KHOA CHỒI 1 111 22,3    
4 TRỊNH LÊ THẢO UYÊN CHỒI 1 107 18,1    
5 LÊ TẮN PHÚC CHỒI 1 105 20,4    
6 ĐẶNG PHẠM MINH THẢO CHỒI 1 108 18,3    
7 VOÕ TRIỆU NHẬT BÌNH CHÔI 1 112 17,2    
8 NGUYỄN NGỌC NHÃ UYÊN CHÔI 1 107 17,1    
9 PHẠM SỸ TRIỀU CHỒI 1 103 15,5    
11 TRẦN ANH ĐỨC CHỒI 1 101 16,7    
12 NGUYỄN HUY NGUYÊN CHỒI 1 116 22,0    
13 NGUYỄN NGUYỄN CHỒI 1 110 18,0    
14 TRƯƠNG HOÀNG ANH THƯ CHỒI 1   17,0    
15 ĐỖ NGUYỄN BẢO NY CHÔI 1 110 18,8    
16 PHAN HANH DUNG CHỒI 1   18,1    
17 NGUYỄN ANH THƠ CHỒI 1 103 17,6    
18 LÊ MINH HUY CHỒ 1 102 18,3    
19 TRẦN NHẬT BẢO TÊN CHỒ 1 116 24,1    
20 HOÀNG LƯU NGỌC CHÂU CHỒI 1 104 17,5    
21 VUŨ NHẬT THẢO VY CHỒI 1 105 19,7    
22 LÊ HOÀNG AN CHỒI 1 116 26,6    
23 HUỲNH BẢO GIA QUỲNH CHỒI 1 112 24,2    
24 NGUYỄN CẢNH VƯƠNG CHỒI 1        
25 TRẦN ĐÌNH THIÊN MINH CHỒI 1        
26 HUỲNH VŨ KHANG CHỒI 1 107 22,0    
27 NGUYỄN LÊ MINH THƯ CHÔI 1 106 16,8    
28 NGUYỄN LÊ NGUYÊN CHÔI 1 108 17,4    
29 NGUYỄN ĐỨC SANG CHÔI 1 114 25,5    
30 NGUYỄN NHƯ QUỲNH          
31 HUỲNH HỮU KHA CHỒI 1