Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp mầm 4

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO(cm) CÂN NẶNG(Kg) CCBT CNBT
1 NGUYỄN HOÀI NAM Mầm 4 95 16,9    
2 TRỊNH KIỀU PHƯƠNG TRINH Mầm 4 96 15,7    
3 ĐỖ LÊ ANH QUÂN Mầm 4 101 15,3    
4 TRẦN PHAN GIA HUY Mầm 4 94 15,1    
5 ĐẶNG HOÀNG GIA HÂN Mầm 4 90 15,6    
6 ĐỖ TRẦN THỤC NHI Mầm 4 99 13    
7 LÊ VĂN QUỐC TRUNG Mầm 4 83 11,5    
8 VÕ BẢO THY Mầm 4 98 13    
9 BÙI NGUYÊN KHANG Mầm 4        
10 LÊ THIÊN HÀO Mầm 4 100 16,1    
11 NGUYỄN TẤN ĐỨC Mầm 4 92 14,9    
12 DƯƠNG HẢI Mầm 4 84 10,5    
13 TRẦN NHÃ UYÊN (SU RI) Mầm 4 87 11,1    
14 HUỲNH NGỌC NAM THẮNG Mầm 4 90 13,5    
15 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Mầm 4        
16 DĐẶNG TRẦN HỒNG NGỌC Mầm 4 93 16,3    
17 LÊ DƯƠNG THẢO MY Mầm 4 89 12,7    
18 PHAN KHẢI CA Mầm 4 89 11,8    
19 TRẦN NHÃ UYÊN(NA NA) Mầm 4 89 12,3    
20 PHẠM NGUYÊN HOÀI THƯ Mầm 4 87 11    
21 LÊ ANH QUÂN Mầm 4 91 12,9