Trường Mầm non Thánh Gióng tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường

.