Theo dõi sức khỏe tháng 01/2017 lớp Mầm 2

  THÁNG: 01          
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 VĂN BÁ QUỲNH ANH MẦM  2 101 16.5    
2 PHẠM HOÀNG DUY MẦM  2 114 25    
3 THÁI THỤC QUYÊN MẦM  2 102 16.8    
4 LƯƠNG THIÊN DI MẦM  2 100 16    
5 LỮ ĐINH HÀ MY MẦM  2 108 19    
6 NGUYỄN TIẾN TRÍ VƯƠNG MẦM  2 97 14    
7 LÂM GIA THỊNH MẦM  2 106 17.5    
8 NGUYỄN HUỲNH LINH ĐAN MẦM  2 98 15    
9 TRẦN HẢI YẾN MẦM  2 107 16.5    
10 HỒ NGUYÊN ĐẠT MẦM  2 106 16.3    
11 LE TRAN NHÃ HÂN MẦM  2 107 19.5    
12 ĐINH KHẢI HUY MẦM  2 102 16    
13 NGÔ VĂN ANH KHANG MẦM  2 100 15.7    
14 TRỊNH THỊ HOÀNG LAM MẦM  2 100 15.7    
15 PHAN ANH KIỆT MẦM  2 93 16.3