Theo dõi sức khỏe tháng 02/2017 lớp Mầm 1

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO CÂN NẶNG CNBT  CCBT
(cm) (kg)
1 Bùi Ngọc Nam Mầm 1   14.4    
2 Trần Công Danh Mầm 1   15.3    
3 Bùi Võ Thục Nhi Mầm 1   17,1    
4 Phạm Vũ Gia Hân Mầm 1   18.1    
5 Vũ Khánh Đan Mầm 1   15.1    
6 Lương Lê Bảo Phúc Mầm 1   18,2    
7 Nguyễn Anh Thái Mầm 1   14.5    
8 Hô Quân Mầm 1   15,2    
9 Nguyễn Võ Phương Ngọc Mầm 1    21,7    
10 Nguyễn Khánh Hưng Mầm 1   22,0    
11 Đỗ Lê Anh Quân Mầm 1   16,6    
12 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao Mầm 1   14,0    
13 Nguyễn Minh Hoàng Long Mầm 1   15,2    
14 Mai Phương Anh Mầm 1   14,7    
15 Nguyễn Thế Thiên Mầm 1   16,6    
16 Đỗ Trần Khánh Tâm Mầm 1   19,5    
17 Nguyễn Ngọc Tú Khuê Mầm 1   12,8    
18 Trịnh Quế Hương Mầm 1   15,6    
19 Võ Trí Nhật Nam Mầm 1   19,1    
20 Nguyễn Phương Uyên Mầm 1   15,3    
21 Nguyễn Thanh Việt Mầm 1   17,7    
22 Võ Thị Kim Ngân Mầm 1   19,0    
23 Trần Minh Khoa Mầm 1   20,4    
24 Nguyễn Thục Đoan Mầm 1   21,0    
25 Trần Phương Bảo Khánh Mầm 1   13.5    
26 Nguyễn Minh Tín Mầm 1   14,2    
27 Nguyễn Thái Bình Mầm 1   20,5    
28 Nguyễn Đức Tâm Mầm 1   24,5    
29 Trần Thái Bảo An Mầm 1   14,5    
30 Thái Quang Trung Mầm 1   16,0    
31 Phan Thanh Hùng Mầm 1   15,4    
32 Cao Nguyễn Kim Anh     13,2    
33 Nguyễn Thị Uyên Phương     17,6    
34 Nguyễn Nam Khang     14,5    
35            
36            
37            
38