Theo dõi sức khỏe tháng 06 Lớp Mầm 2

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP : MẦM 2
THÁNG: 06              NĂM HỌC:    2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 VĂN BÁ QUỲNH ANH MẦM  2 96 14.4    
2 PHẠM HOÀNG DUY MẦM  2 104 22.8    
3 THÁI THỤC QUYÊN MÂM 2 95 15.3    
4 LƯƠNG THIÊN DI MẦM  2 93 14.9    
5 LỮ ĐINH HÀ MY MẦM  2 102 17    
6 HUỲNH VŨ NGỌC LINH MẦM  2 90 13.5    
7 HUỲNH TRẦN MINH ANH MẦM  2 90 12.6    
8 NGUYỄN HUỲNH LINH ĐAN MẦM  2 90 13    
9 TRẦN HẢI YẾN MẦM  2 102 15.2    
10 HỒ NGUYÊN ĐẠT MẦM  2 99 14.8    
11 TRẦN NGỌC BẢO TIÊN MẦM  2 98 17.6    
12 ĐẶNG ĐÌNH DUY MÂM 2 100 15    
13 NGÔ VĂN ANH KHANG MÂM 2 97      
15 PHAN ANH KIỆT MẦM  2 87 13.7    
             
/td>