Theo dõi sức khỏe tháng 07 lớp Mầm 2

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP : MẦM 2
THÁNG: 07           NĂM HỌC:    2015 - 2016
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 VĂN BÁ QUỲNH ANH MẦM  2 96 14.5    
2 PHẠM HOÀNG DUY MẦM  2 108 24    
3 THÁI THỤC QUYÊN MÂM 2 98 15.5    
4 LƯƠNG THIÊN DI MẦM  2 97 15.3    
5 LỮ ĐINH HÀ MY MẦM  2 104 17.6    
6 HUỲNH VŨ NGỌC LINH MẦM  2 90 14    
7 TRAN MINH KHOA MẦM  2 99 17.6    
8 NGUYỄN HUỲNH LINH ĐAN MẦM  2 92 13.3    
9 TRẦN HẢI YẾN MẦM  2 103 16    
10 HỒ NGUYÊN ĐẠT MẦM  2 99 15.5    
11 TRẦN NGỌC BẢO TIÊN MẦM  2 100 17.8    
12 DANG DINH DUY MÂM 2 100 15.3    
13 NGÔ VĂN ANH KHANG MÂM 2 97 14.4    
14 PHAN ANH KIỆT MẦM  2 88 14.5