Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp hoa hồng 2

STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT CCBT
             
1 PHẠM LÊ MINH PHƯƠNG HH2 84 11,5    
2 ĐOÀN XUÂN TÙNG HH2 92 15,2    
3 NGÔ LÊ QUANG BẢO HH2 89 11,3    
4 PHAN THẢO NHIÊN HH2 94 14,2    
5 ĐOÀN QUỲNH NHƯ HH2 90 10,8    
6 TRỊNH THJ KIM KHÁNH HH2 93 15    
7 NGUYỄN XUÂN VIỆT HH2 85 12,7    
8 NGUYỄN TIẾN CHÍ HH2 83 9,7    
9 HÀ HUỲNH GIA BẢO HH2 95 13,8    
10 TRƯƠNG THANH GIA BẢO HH2 88 14,5    
11 NGUYỄN BẢO KHÁNH HH2 91 13,5    
12 NGUYỄN VŨ GIA ÂN HH2 89 12,8    
  TRƯƠNG LÊ BẢO NGÂN HH2 89 11,8    
  NGUYỄN QUANG TRUNG HH2 83 11,8