Theo dõi sức khỏe tháng 11 lớp mầm 5

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
CHIỀU CAO( cm)
CÂN NẶNG( kg)
CNBT
CCBT
1 PHAN HỒ TUẤN KIỆT MẦM 5 98 12,6    
2 NGUYỄN QUANG DŨNG MẦM 5 98 18,2    
3 PHAN HOÀNG PHƯƠNG LINH MẦM 5 98 13    
4 TRẦN ANH HUY MẦM 5 95 15,2    
5 ĐINH TRẦN Ý NHI MẦM 5 100 12,5    
6 NGUYỄN LÊ UYÊN THẢO MẦM 5 97 14    
7 TRẦN BẢO TRÂM MẦM 5 110 20,4    
8 PHẠM PHÚ NHÂN TRÍ MẦM 5 93 12,3    
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH MẦM 5 90 13,4    
10 NGUYỄN PHẠM HỒNG QUYÊN MẦM 5 90 13,9    
11 ĐẶNG ĐINH DUY MẦM 5 101 15,9    
12 HUỲNH NGỌC XUÂN NHI MẦM 5 90 13    
13 NGUYỄN AN NHIÊN MẦM 5 98 14,5    
14 NGUYỄN DOÃN ANH MINH MẦM 5 89 12,6    
15 TRẦN VÕ GIA HUY MẦM 5 90 13,6