Theo dõi sức khỏe tháng 7 lớp Mầm 5

BẢNG THEO DÕI SỨC KHỎE  
LỚP:   MẦM 5
                 THÁNG : 7             NĂM HỌC:  2015 - 2016
             
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 PHAN HỒ TUẤN KIỆT MẦM 5 94 11,5    
2 NGUYỄN QUANG DŨNG MẦM 5 94 16,4    
3 PHAN HOÀNG PHƯƠNG LINH MẦM 5 96 12.5    
4 TRẦN ANH HUY MẦM 5        
5 ĐINH TRẦN Ý NHI MẦM 5 96 11,7    
6 NGUYỄN LÊ UYÊN THẢO MẦM 5 97 13,6    
7 PHAN HOÀNG BẢO ANH MẦM 5 96 14.6    
8 PHẠM PHÚ NHÂN TRÍ MẦM 5 90 11,8    
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH MẦM 5 85 12,2    
10 NGUYỄN PHẠM HỒNG QUYÊN MẦM 5 88 12,5    
11 ĐẶNG ĐINH DUY MẦM 5 100 15.3    
12 TRẦN NGUYÊN KHANG MẦM 5 83 10.5