Theo dõi sức khỏe tháng 09 lớp chồi 2

 
STT HỌ VÀ TÊN LỚP CHIỀU CAO( cm) CÂN NẶNG( kg) CNBT  CCBT
1 NGUYỄN ĐỨC DIỆU HIỀN CHỒI 2 99 14.1    
2 HỒ DIỆP CHÂU ANH CHỒI 2 110 18.2    
3 BÙI TRẦN  MINH KHÁNH CHỒI 2 107 18.5    
4 TRẦN TRUNG HẢI CHỒI 2 109 21.2    
5 HỒ NGUYỄN ĐỨC HUY CHỒI 2 120 27 CHSVBT  
7 HỒ NGUYÊN PHÚC CHỒI 2 117 22    
8 HUỲNH PHẠM HOÀNG PHONG CHỒI 2 120 25.3 CHSVBT  
9 PHẠM THANH HẢI CHỒI 2 108 18.9    
10 NGUYỄN VÂN KHUÊ CHỒI 2 102 14.6    
11 NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG CHỒI 2 102 17    
12 NGÔ PHAN NGỌC THIỆN CHỒI 2 104 14.6    
13 NGUYỄN HẢI BĂNG CHỒI 2 104 14    
14 THÂN TRỌNG HOÀNG TÙNG CHỒI 2 105 25.4 CHSVBT  
15 TRẦN TRUNG HIẾU CHỒI 2 103 17